17/11/2015 | 0

21,000 bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13

21,000 bạn trẻ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13

Có khoảng 21,000 bạn trẻ đến từ 10 giáo phận trong Tổng giáo phận Hà Nội đã có mặt tại giáo xứ Sở Kiện, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam để tham dự Đại Hội với chủ đề: “Anh em là muối và là ánh sáng cho trần gian.”

Trong sự kiện trọng đại này, phóng viên SBTN ghi nhận sự hiện diện của Đức hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và các Đức Cha, cùng với Linh mục đoàn đến từ 10 giáo phận: Vinh, Thanh Hoá, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phát Diệm, Bùi Chu, Cao Bằng – Lạng Sơn, Hưng Hoá và Thái Bình.

Sau nghi lễ cung nghinh Thánh giá là chương trình khai mạc với nghi thức diễu hành. Đi đầu là đoàn rước cờ Đại hội, theo sau là các đoàn thuộc 10 giáo phận trong giáo tỉnh.

Đến 16 giờ, Đức hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã tuyên bố diễn văn khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13. Ngài kêu gọi mỗi người trẻ hãy trở nên là muối, là men, là ánh sáng cho trần gian trong thời đại hôm nay.

Sau phần khai mạc cùng với Nghi thức suy tôn Thánh giá là phần thuyết trình của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ với chủ đề: “Giới trẻ thế tục hoá trong thời đại số hôm nay”. Ngài nói trong thời đại hôm nay, giới trẻ đang sống trong một môi trường với các phong trào “thế tục hoá” như: hôn nhân đồng giới, sống thử, phá thai (phá hoại sự sống)… nhằm đi ngược giá trị luân lý và đạo đức của người Công Giáo.

Nhiều bạn trẻ có mặt cũng đã đặt câu hỏi với nội dung: Trong thời đại hôm nay, xã hội chúng ta đang ngày một tha hoá, xuống cấp và có nhiều cạm bẫy trong cuộc sống hằng ngày. Vậy giới trẻ phải làm gì để canh tân?

Kết thúc buổi diễn thuyết, Đức Cha Nguyễn Văn Đệ đã kêu gọi tất cả các bạn trẻ hãy canh tân, can đảm làm chứng cho lẽ phải trong cuộc sống hôm nay.

Được biết, chương trình Đại Hội Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ 13 sẽ diễn ra trong hai ngày từ 17 – 18/11/2015.

Với một lực lượng trẻ đông đảo, nhiệt huyết và có qui củ, thanh niên Công Giáo Việt Nam chắc chắn là một thành phần quan trọng trong công cuộc dân chủ, canh tân hoá đất nước Việt Nam. Hãy tiến lên, người thanh niên Công Giáo!

Ân Thiên / SBTN