15/03/2016 | 0

2100: biển dâng sẽ di dời 13 triệu dân Mỹ

2100: biển dâng sẽ di dời 13 triệu dân Mỹ

Malibu, California. (Reuters) — Mực nước biển dâng cao trong thế kỷ này, như là kết quả của sự biến đổi khí hậu, có thể sẽ khiến cho hơn 13 triệu người phải di dời khỏi các vùng bờ biển Hoa Kỳ.

Trong một cuộc hội thảo do Cơ Quan Hải Dương Và Khí Quyển Hoa Kỳ tổ chức, các nhà nghiên cứu dự phóng nước biển sẽ dâng cao 6 bộ, tức khoảng 1 mét 8 trước năm 2100. Với mật độ dân số cao ở những địa phương dọc theo bờ biển, tiểu bang Florida đối diện với nguy cơ lớn nhất, với dự phóng hơn 6 triệu người sẽ bị ảnh hưởng, theo sau là Louisiana với 1.3 triệu người và California 1 triệu người. Theo kịch bản này, nhiều tiểu bang khác cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm New York với hơn 900,000 người đứng trước nguy cơ, New Jersey 827,000 người, Virginia 476,000 người, Massachusetts 428,000 người, Texas 405,000 người, South Carolina 374,000 người và North Carolina 298,000 người. Các dự phóng mới nhất về số người có thể bị di dời cao gấp 3 lần các ước lượng trước đây.

Một trong những nhà nghiên cứu, Giáo Sư Deepak Mishra thuộc trường Đại Học Georgia nói rằng, đây sẽ sẽ là cuộc dời cư đầu tiên đối với đại lục Hoa Kỳ. Ông Mishra cho rằng, 85 năm thật ra là một khoảng thời gian quá ngắn để chuẩn bị cho một cuộc di dời như vậy. Ông hy vọng rằng cuộc nghiên cứu sẽ cho các nhà làm chính sách có những khái niệm căn bản để hình thành những kế hoạch giảm nhẹ, xây dựng hạ tầng cơ sở và giáo dục để nâng cao ý thức quần chúng. (Huy Lam)