14/08/2019 | 1

21 tiểu bang khởi kiện chính phủ Trump về kế hoạch năng lượng mới

21 tiểu bang khởi kiện chính phủ Trump về kế hoạch năng lượng mới

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ Ba (13 tháng 8), liên minh 21 tiểu bang Dân Chủ đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump, vì đưa ra quy định nới lỏng hạn chế đối với các nhà máy điện đốt than.

Thống đốc California cho rằng tổng thống Trump đang cố gắng giải cứu một ngành kỹ nghệ lỗi thời. Vào tháng 6, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã loại bỏ kế hoạch điện sạch, và thay thế bằng một quy định mới cho phép các tiểu bang có thể nâng cấp cho các nhà máy nhiệt điện than.

Theo KTLA, ngoài 21 tiểu bang khởi kiện còn có chính quyền của sáu địa phương khác như Boulder, Colorado; Chicago, Los Angeles, thành phố New York, Philadelphia và South Miami, Florida.

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa Kháng án quận Columbia, do quy định mới này vi phạm Đạo luật Không khí Sạch liên bang vì đã không thay thế các nhà máy điện thải ra khí nhà kính.

Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang West Virginia, ông Patrick Morrisey, tiên đoán vụ kiện sẽ thất bại tại Tối cao Pháp viện. Vì vào năm 2016, chính quyền Tổng thống Obama cũng đã thất bại với liên minh 27 tiểu bang. Ông Morrisey lập luận rằng các luật sư của đảng Dân Chủ nói chung hiểu sai về Đạo luật Không khí Sạch.

Trong khi đó, cơ quan EPA và Tòa Bạch Ốc đều kỳ vọng quy định mới sẽ được duy trì.

Theo phân tích của EPA, với các quy định mới, hằng năm Hoa Kỳ sẽ có thêm 300 đến 1.500 người tử vong trước năm 2030, do ô nhiễm không khí gia tăng từ mạng lưới điện. Tuy nhiên, hồi tháng 6 quản trị viên EPA Andrew Wheeler cho biết người Hoa Kỳ muốn sử dụng nguồn năng lượng đáng tin cậy mà họ có thể chi trả. Do đó, ông kỳ vọng sẽ có thêm nhiều kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chạy bằng than đá. (Mộc Miên)