20/5/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: CSVN công nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng

Tiếp tục đưa ra các bằng chứng bán Hoàng Sa và biển của cộng sản Viêt Nam qua hai cuốn sách của Nguyễn Q Thắng, và Lưu Văn Lợi xuất bản tại VN mà trong đó hai tác giả này nhìn nhận rằng ngày 9 tháng 05, 1965 CSVN công nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng! Hết tiền giải quyết nợ xấu ngân hàng, CSVN tính chuyện vay tiền nước ngoài để trả nợ? Giàn khoan 981 được tới hải phận VN là để Trung Cộng mặc cả với khối ASEAN và Mỹ.