20/10/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: COCC – các thái tử đảng thời cộng sản

COCC – “con ông cháu cha” là câu châm biếm của người dân Việt Nam nhằm ám chỉ các thái tử đảng – con của các tay lãnh đạo đỉnh cao của trí tuệ thời cộng sản. Các thái tử đảng ngày nay đa phần được được bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp nhằm bảo đảm việc giữ vững chế độ bởi “còn đảng còn mình”. Dưới chế độ cộng sản, cơ hội được ban bố theo chủ nghĩa lý lịch – không khác thời phong kiến ngày xưa. Chỉ khác là cái áo khoác bên ngoài được tô cho cái bánh vẽ: tinh thần vô sản quốc tế anh em!