20/03/15 – NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Chiến dịch Vận Động Nhân Quyền 2015

Chương trình NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM kỳ này có dịp trò chuyện cùng nhạc sĩ Trúc Hồ, 2 luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn về vấn đề kêu gọi mọi người Việt trên toàn thế giới ký tên vào thỉnh nguyện thư cho Liên Hợp Quốc. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối tháng 5 sẽ có được 100,000 chữ ký, điều này biểu hiện lòng đoàn kết và sự quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.