28/03/2016 | 1

20,000 công ty Việt Nam ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm

20,000 công ty Việt Nam ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam, viết tắt là GSO, hơn 20,000 công ty khắp toàn quốc đã ngừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm nay, tăng 24% so với năm rồi.

Tỉ lệ này đang tăng đều trong những năm gần đây. Trong số này, có 8,000 công ty ngừng hoạt động, và 12,000 đơn vị khác đang chờ được cấp mã số kinh doanh, hoặc không hoàn tất thủ tục ghi danh nên buộc phải đóng cửa. Có khoảng 3,000 công ty thương mại hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 14% so với cùng giai đoạn của năm rồi. Phần lớn các công ty này là đơn vị kinh doanh nhỏ, với số vốn ghi danh tổng cộng không quá 10 tỉ đồng.

Cũng theo GSO, trong 3 tháng đầu năm nay có khoảng 23,000 công ty mới được thành lập. Tuy nhiên, con số gia tăng này không mang lại ý nghĩa nào, vì tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam 3 tháng đầu năm nay chỉ đạt 5.46%.

Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội ngày hôm 26/03, Tổng giám đốc GSO Nguyễn Bích Lâm thừa nhận rằng, đây là dấu hiệu cho thấy sự trì trệ của nền kinh tế Việt Nam ngay từ đầu năm nay. Sản lượng gạo sụt giảm 700 ngàn tấn, và độ mặn tăng cao tại vùng Đồng Bằng sông Cửu Long làm mùa màng thất bát đang tiếp tục đe doạ nền kinh tế Việt Nam.

Song Châu / SBTN