19/03/2018 | 1

200 nữ tu sĩ Công Giáo Việt Nam được đào tạo đại học Hoa Kỳ

200 nữ tu sĩ Công Giáo Việt Nam được đào tạo đại học Hoa Kỳ

ẢNh: Global Sisters Report

Theo AsiaNews, các viện giáo dục và trường đại học tốt nhất của giáo hội Hoa Kỳ đã tiếp nhận hàng trăm nữ tu sĩ Việt Nam theo học. Trong hai năm qua, hơn 200 nữ tu sĩ Việt Nam đã được cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ để học tập.

Bà Teresa Nguyễn, sinh viên bậc tiến sĩ của Dòng Mến Thánh Giá cho biết, đa số các nữ tu Việt Nam đến từ tổng giáo phận Hà Nội. Họ đã thu thập được nhiều kiến thức nghiên cứu Kinh Thánh, triết lý thần học, giáo dục mục vụ trong thời gian theo học tại Hoa Kỳ. Bà Teresa Nguyễn cũng cho rằng, các nữ tu tiếp nhận nền giáo dục Hoa Kỳ sẽ góp phần cải thiện nền giáo dục của giáo hội, và đời sống tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc đóng góp của các nữ tu cho nhiều thế hệ qua nền giáo dục xã hội sẽ tiếp tục bị giới hạn, vì sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ CSVN đối với tôn giáo.

Tài liệu thống kê cho thấy ở VIệt Nam hiện có 163 trường đại học,  223 trường trung học, 50 trường tiểu học thuộc sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, cho đến nay thì chính phủ Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức giáo dục thuộc giáo hội. Trong một vài trường hợp, nữ tu Việt Nam có thể điều hành các nhà trẻ và trung tâm săn sóc trẻ tại một số thành phố lớn. Còn tại những vùng xa xôi hẻo lánh thì đây là điều hầu như không thể.

Song Châu / SBTN