07/10/2016 | 1

200 đồng bào biểu tình trước văn phòng đại diện Đài Loan ở Seattle

Hưởng ứng tinh thần biểu dương quốc nội, 200 đồng bào đã biểu tình trước văn phòng đại diện Đài Loan tại Seattle vào ngày 5/10 vừa qua. Trong số những người biểu tình, ngoài những đồng hương tại Seattle, chúng tôi nhận thấy có sự tham gia của nhiều đồng hương khắp ở miền Đông sang Tây Hoa Kỳ. Mời quý vị theo phóng sự sau đây.