30/03/2018 | 4

200 cựu đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ chính sách ngoại giao quốc gia

200 cựu đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ chính sách ngoại giao quốc gia

Washington DC. (Reuters) – Hơn 200 cựu đại sứ Hoa Kỳ đang cảnh báo về một cuộc khủng hoảng trong ngành ngoại giao quốc gia, và hối thúc quốc hội nên khôi phục quyền lực và sức ảnh hưởng của ngành này tại Hoa Kỳ.

Lá thư của các cựu đại sứ, được gởi đến Ủy Ban Quan Hệ Ngoại Giao Thượng Viện, là lời cảnh báo mới nhất về việc chính phủ Trump đang làm mất dần vai trò của Bộ Ngoại Giao, trong khi lại gia tăng ngân sách và sự hiện diện của quân đội trong các chương trình nước ngoài của Hoa Kỳ.

Trong lá thư gởi ủy ban Thượng Viện, các cựu đại sứ liệt kê 4 vấn đề cần thiết lập lại, bao gồm sự lãnh đạo của Hoa Kỳ ở nước ngoài, nguồn lực hoạt động cho các cơ quan ngoại giao, lượng nhân viên cần thiết, và sự giám sát của quốc hội.

Lá thư cũng cho rằng, việc giám đốc CIA Mike Pompeo có thể sẽ thay thế ông Rex Tillerson cũng sẽ là một cơ hội cho Bộ Ngoại Giao, do ông Pompeo được cho là người thích hợp để giải quyết các vấn đề của bộ, và đưa cơ quan này đi đúng hướng. Tổng Thống Donald Trump đã sa thải ông Tillerson, Ngoại Trưởng đầu tiên của chính phủ mới, sau 14 tháng làm việc. Ông Tillerson được cho là đã cố gắng sắp xếp lại Bộ Ngoại Giao để tối ưu hóa công việc. Tuy nhiên, các thay đổi của ông lại khiến nhiều nhân viên cảm thấy bị cô lập và bị ảnh hưởng tinh thần.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Heather Nauert nói, kế hoạch cải tổ hiện đã bị đình chỉ, và Ngoại Trưởng kế nhiệm sẽ quyết định nên tiếp tục hay hủy bỏ kế hoạch này. (Ngô Bảo)chính