01/07/2018 | 4

20 năm, dân số Việt Nam tăng 20%, công chức tăng 100%

20 năm, dân số Việt Nam tăng 20%, công chức tăng 100%

Ảnh: VOV

Trong 20 năm từ 1997 đến 2017, dân số Việt Nam chỉ tăng 20% nhưng số cán bộ, công chức nhà nước tăng 100%.

Các tỉ lệ này do ông Phạm Minh Chính, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương đảng CSVN đưa ra trong một cuộc hội thảo ở Hà Nội hôm Thứ Sáu 29/06. Cuộc hội thảo do thường trực ban bí thư đảng cộng sản là ông Trần Quốc Vượng chủ tọa. Ông Phạm Minh Chính đánh giá đảng và nhà nước cộng sản có đội ngũ cán bộ “đông nhưng không mạnh” với một bộ phận “suy thoái về đạo đức”. Ông cũng nhìn nhận tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, và đổ lỗi do “chưa có cơ chế” kiểm soát quyền lực sau hơn 70 năm đảng cộng sản cầm quyền.

Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phạm Minh Chính cho biết, năm 1997 trong cả nước có hơn 1.3 triệu cán bộ, công chức, viên chức trong khi dân số khoảng 77 triệu người. Năm 2017, Việt Nam có trên 2.7 triệu cán bộ, công chức, viên chức, tức tăng 100%, trong khi dân số khoảng 92 triệu người, chỉ tăng 20%. Tỷ lệ công chức và người hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên 1,000 dân là 43. Con số này bao gồm quân đội và công an, và được ông Phạm Minh Chính xác định là “cao hơn nhiều nước”.

Tuy đưa ra hàng loạt con số và nhận định, ông Phạm Minh Chính không hề nêu lý do tại sao lực lượng công chức của nhà cầm quyền cộng sản lại tăng nhanh hơn dân số. Cũng không thấy nói lực lượng cán bộ, công chức đông đảo này đang tạo gánh nặng ra sao lên ngân sách quốc gia.

Huy Lam / SBTN