Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng 2 tác phẩm Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển & Cát bụi Lăn Trầm của Huỳnh Công Ánh

2 tác phẩm Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển & Cát bụi Lăn Trầm của Huỳnh Công Ánh

Vào lúc 2 giờ chiều Chúa nhật 16/7/2017 tại Thư Viện Việt Nam thành phố Westminster Nam California, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đã tổ chức buổi ra mắt 2 tác phẩm của nhạc sỹ Huỳnh Công Ánh: Hồi Ký “Vượt Tù Vượt Biển” và Tập Thơ “Cát Bụi Lăn Trầm”.