Home 2.Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại hội nghị 2.Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại hội nghị

2.Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại hội nghị