14/04/2020 | 5

2/3 công ty sản xuất khẩu trang không trả lời khi Bộ y tế CSVN hỏi mua hàng

2/3 công ty sản xuất khẩu trang không trả lời khi Bộ y tế CSVN hỏi mua hàng

Sản xuất khẩu trang (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 13 tháng 4 năm 2020 loan tin, bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cần mua 30 triệu khẩu trang y tế từ 68 công ty trên cả nước, nhưng sau 3 lần đề nghị các công ty gửi báo giá thì chỉ có 20 công ty trong tổng số 68 công ty trả lời cơ quan này.

Theo đó, bộ Y tế Cộng sản mới chỉ mua được 5 triệu chiếc khẩu trang trong tổng số 30 triệu chiếc cần mua. Vì vậy, ngày 13 tháng 4, bộ Y tế Cộng sản đã tiếp tục gửi đề nghị đến các công ty sản xuất khẩu trang y tế để báo giá lần nữa, và hạn cuối cùng phải báo cáo là ngày 16 tháng 4. Nếu đến ngày này, 48 công ty vẫn không có báo cáo thì cơ quan này sẽ xem xét giải quyết theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, vào ngày 12 tháng 4, trên báo Lao Động loan tin, cơ quan Xuất nhập cảng thuộc bộ Công thương Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố rằng, Việt Nam có đủ năng lực để trở thành “công xưởng” sản xuất khẩu trang của thế giới không chỉ trong mùa dịch coronavirus 19, mà còn trong tương lai.

Và cơ quan Công nghiệp của bộ Công thương đã báo cáo, chỉ tính riêng 50 công ty thì mỗi ngày có thể cho ra 8 triệu chiếc khẩu trang, và một tháng có thể sản xuất được khoảng 200 triệu chiếc khẩu trang. Còn nếu tính quy mô trên cả nước, tức cả 68 công ty thì sản lượng sẽ lớn hơn con số 200 triệu chiếc rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau thì bộ Y tế Cộng sản lại cho biết, sau nhiều ngày đặt mua 30 triệu chiếc khẩu trang nhưng chỉ mua được 5 triệu chiếc!

An Nhiên