19/8/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Quan hệ Việt – Mỹ bước qua một mốc mới

CSVN từ bản chất là con đẻ của cộng sản Pháp, con nuôi cộng sản Liên Xô, con ghẻ của cộng sản Tàu. Bây giờ CSVN muốn đến gần với Mỹ – kẻ cựu thù – tên sen đầm sừng sỏ của tư bản! Đuổi Mỹ đi bây giờ lại mời tổng tham mưu trưởng quân đội kẻ cựu thù về làm chủ mới? Những động thái gần đây với Mỹ nói lên điều gì?