28/05/2024 | 5

Phạm Trần

Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “diều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đáo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không ?

Tất cả 5 Điều điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm.

5 ĐIỀU RĂN MỚI

Điều 1  đòi hỏi phải: “ Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc”.

Là người Việt Nam, ai không yêu nước, nhưng phải “trung thành với Đảng” rồi mới đến “Tổ quốc” là sai quấy, lộn sòng. Bởi vì đảng CSVN chỉ là một tổ chức của những cá nhân đi theo Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không phải của nhân dân. Do đó, chuyện “tôn trọng Nhân dân” của người Cộng sản chỉ có nghĩa tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của Đảng.

Trong lịch sử, Đảng đã coi thường nhân dân khi tung ra chiến dịch “cải cáh ruộng đất” (1953-1960) gọi là chống lại địa chủ, cường hào, nhưng đồng thời cũng giết hại hàng chục ngàn nông dân vô tội. Từ đầu năm 1955, đảng CSVN cũng đã bóp nghẹt văn hóa chống lại nhân dân khi tiêu diệt nhóm Nhân văn Giai phẩm từ đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng 6 năm 1958.

Sau đó Đảng tung quân xâm lược Việt Nam Cộng hòa tạo  ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn giết hại đồng bào miền Nam, tiêu biểu trong trân “tổng tấn công Tết Mậu thân năm 1968” và “mùa Hè đỏ lửa” năm 1972.

Cuối cùng là hành động xâm lăng chiếm Sài Gòn ngày 30/4/1975, đẩy hàng triệu người vào cảnh đói rách, và theo ước tính của “Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn”,  có từ 200.000 đến 400.000 thuyền nhân chết trên biển do mọi nguyên nhân (bệnh tật, tai nạn, bão tố, gặp hải tặc…), sau các cuộc vượt biển trốn  Cộng sản.

Tất cả những thảm cảnh do đảng gây ra cho nhân dân đã chứng minh cho chủ trương cai trị sắt máu, phi dân tộc của những người Cộng sản Việt Nam chỉ biết cuồng tín  “đội Đảng lên đầu” mà đi. Bằng chứng là Đảng đã tự cho mình quyền độc tài cai tri, bất chấp phản đối của nhân dân.

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 là bằng chứng khác xác nhận hành động tiếm quyền dân, và tự biên, tự diễn khi viết rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Điều 2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập

Điều gọi là “bản lĩnh” của CSVN là phải ưu tiên bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh, chống lại  đòi hỏi “dân chủ hóa” chế độ.

Điều này viết:”Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.”

Lập trường “bảo Hoàng hơn Vua” của đảng muốn u mê dân, nhưng người dân ngày nay đã biết “nhìn xa trông rộng” hơn người Cộng sản. Họ không còn dễ bị lừa bịp như trước đây.

Sự đổ vỡ của Nga và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ 1988 đến 1992 đã  làm cho dân Việt Nam “sáng mắt sáng lòng” trước  những lòe bịp của Chủ nghĩa phản dân chủ này.

Tiêu chuẩn “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” (Điều 3.  ) đặt trọng tâm vào : “ Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”

Đây là những vấn  đề đã và đang gây nhức nhối cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN. Ba căn bệnh “tham nhũng”,  “tự diễn biên” và “tự chuyển hóa”  trong cán bộ đảng viên đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát động phong trào “xây  dựng chỉnh đốn đảng” từ khi lên cầm quyến năm 2011. Nhưng thưc tế đã chứng minh “càng chống, càng xiêu”.

Bằng chứng như Bộ Nội vụ cho biết: “ Trong năm 2023 (từ 1/1 – 15/12/2023), tổng số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật là 17.808 người”

Báo cáo cũng cho biết “trong  6 tháng đáu năm 2023
đã kỷ luật trên 200 đảng viên do tham nhũng
.”

Trong số này, “19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.”

Điều 4 của tiêu chuẩn nói đến “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, nhưng trong ít năm gần đây, tình trạng đảng viên, kể cả thành phần lãnh đạo đã phát ngôn và hành động ra ngoài “diều lệ” đảng, đôi khi ngược lại với đường lối và chủ trương của đảng.

Những chứng bệnh  “lười học tập Nghị quyết đảng, thờ ơ, làm ngơ chỉ thị đảng hoặc làm theo ý mình” đã tràn lan trong đảng. Tình trạng “im tiếng hay đồng tình trong khi họp nội bộ, nhưng ra ngoài lại phát ngôn chống lại” cũng đang phát triển sâu rộng trong hàng ngũ khiến đảng lo âu.

Cuối cùng, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải “Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời” (Điều 5) để thành người tốt cũng chỉ nói cho vui miệng thôi, không ai muốn làm gương cho ai. Tình trạng “thượng bất chính, hạ tắc loạn” là bằng chứng trong tiến trình chống tham nhũng, tiêu cực. -/-

Phạm Trần

(05/024)