19/11/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Về thăm Tha La, viếng đình Gia Lộc

Địa danh Tha La, với nhiều người xa xứ, gợi lại bóng dáng thi phẩm Tha La Xóm Đạo của Vũ Anh Khanh, và tiểu thuyết Đời Tươi Thắm của nhà văn Thẩm Thệ Hà. Tha La còn là nơi chôn nhau cắt rốn của cố Trung Tá Hải Quân, Hạm Trưởng Nhựt Tảo HQ10 Ngụy Văn Thà. Để có một Tha La, cần ghi nhớ công người khai phá Trảng Bàng là ông Đặng Văn Trước. Còn đình Gia Lộc là một trong những nơi người dân lập để tri ân tiền nhân được coi là Thành Hoàng của Trảng Bàng…