19/05/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chất xám là tư bản

Dưới thiên đường vô sản xã hội chủ nghĩa, phu huynh phải luôn đối mặt với không biết bao nhiêu thứ tiền học phí cho con em. Ngay cả tiền sơn phết lại trưòng cho mới cũng là tiền của phụ huynh phải đóng vào. Nhà tiền “vòi” đủ loại tiền, từ sách giáo khoa cho đến giấy bao tập phải mua ở đâu, màu gì và phải bao mấy lớp, nếu không thì bị trừ điểm … Học tiếng Anh thì dạy theo kiểu phiên âm dành cho các cấp cán bộ kể cả cán bộ loại lãnh đạo từ rừng rú chui ra và làm cho học sinh VN phải đối mặt với việc học lại ngoại ngữ khi ra nước ngoài. Giáo dục chỉ chú trọng hình thức bề ngoài, trong khi đó thì ở xứ tư bản giãy chết, những tên “trí phú” thì luôn bỏ tiền ra để tạo ra chất xám, và nhờ chất xám đó “trí phú” lại đẻ thêm ra “tư bản” …. Cuộc chạy đua làm bá chủ toàn cầu không phải đếm có bao nhiêu xe tăng tàu bò, bao nhiêu bà mẹ anh hùng mà nó dựa hoàn toàn vào chất xám. Không có chất xám thì chỉ biết làm anh hùng “đâm heo chém lợn”