19/01/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tưởng niệm chiến sĩ VNCH trong trận Hoàng Sa

Lễ tưởng niệm 42 năm hải chiến Hoàng Sa đã được Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cử hành trang trọng lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 1 năm 2016. Những người tham dự buổi tưởng niệm ngậm ngùi nhớ lại lời tuyên cáo của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Chừng nào còn một phần lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đán của mình.