19 ứng cử viên gốc Việt tại Quận Cam trong mùa tranh cử 2014

19 ứng cử viên gốc Việt tại Quận Cam trong mùa tranh cử 2014

Trong mùa bầu cử năm nay 2014, tại Quận Cam có đến 19 ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử 20 chức vụ khác nhau. Đây là một con số rất đáng lạc quan cho cộng đồng Người Việt Quận Cam nói riêng, và cho người Việt tự do trên tòan thế giới nói chung. Những ứng cử viên này là:

JANET NGUYỄN– Ứng cử thượng nghị sĩ California, Địa Hạt 34

BẢO NGUYỄN -Ứng cử thị trưởng Garden Grove

PHÁT BÙI -Ứng cử nghị viên Garden Grove

QUANG “MIKE” TRẦN -Ứng cử nghị viên Garden Grove

JOE ĐỖ VINH -Ứng cử nghị viên Garden Grove

MICHAEL VÕ -Ứng cử nghị viên Fountain Valley

JONATHAN BẢO HUỲNH -Ứng cử nghị viên Fountain Valley

TOM NGUYỄN -Ứng cử nghị viên Fountain Valley

TUẤN NGUYỄN -Ứng cử nghị viên Fountain Valley

TRÍ TẠ-Ứng cử thị trưởng Westminster

ANDY NGUYỄN -Ứng cử thị trưởng Westminster

TYLER DIỆP-Ứng cử nghị viên Westminster và ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City

CHARLIE NGUYỄN MẠNH CHÍ -Ứng cử nghị viên Westminster

NGUYỄN QUỐC LÂN -Ứng cử Học Khu Garden Grove

BẢO ANH “SAMANTHA” NGUYỄN-Ứng cử Học Khu Westminster

KHANH NGUYỄN -Ứng cử Học Khu Westminster

BOB VŨ -Ứng cử Học Khu Irvine.

NGUYỄN QUANG TRUNG-Ứng cử Học Khu Đại Học Rancho Santiago

DINA NGUYỄN -Ứng cử Cơ Quan Thủy Cục Orange County, Địa Hạt 1

Sự kiện ngày càng có nhiều ứng cử viên gốc VIệt tham gia chính trường là một tín hiệu vui. Cách đây vài năm, cộng đồng người Việt Little Saigon tự hào khi thành phố Westminster lần đầu tiên có 3 nghị viên gốc Việt, chiếm đa số trong việc biểu quyết các quyết định của thành phố. Trong một tương lai gần, các thành phố Garden Grove, hay Fountain Valley sẽ có khả năng làm điều tương tự.

Nhưng cộng đồng giờ đây cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong sự lựa chọn của mình. Nhớ chừng chục năm trước, hễ có ứng cử viên gốc Việt nào tranh cử là cộng đồng dồn phiếu để “ủng hộ gà nhà”. Còn bây giờ, dân mình phải cân nhắc để “chọn mặt gởi vàng”. Không ít người đã thay đổi quan điểm rất tiến bộ: “ gốc gì không quan trọng, miễn lấy dân làm gốc là được rồi!”. Thí dụ như cuộc tranh cử chức thị trưởng Garden, ứng cử viên Nguyễn Quốc Bảo là người gốc Việt duy nhất trong 3 người, cho nên chuyện cộng đồng dồn phiếu là dễ dàng. Trong khi đó, 9 ứng cử viên tranh 3 chiếc ghế nghị viên của thành phố Fountain Valley, trong đó có đến 4 ứng viên gốc Việt. Cử tri ở đây sẽ phải đắn đo suy nghĩ lựa chọn cho đúng, vì khả năng không có nghị viên gốc Việt nào thắng cử hoàn toàn có khả năng xảy ra! Cử tri Fountain Valley sẽ phải tìm hiểu thành tích, nhân thân của các ứng cử viên gốc Việt nhiều hơn các thành phố khác.

Dễ dàng nhận thấy người VIệt tham gia vào chính trường Mỹ ảnh hưởng rất lớn và tích cực đến đời sống của cộng đồng chúng ta. Không thể kể hết những nghị quyết hỗ trợ, cải thiện cho đời sống của người Việt lưu vong được dự thảo, biểu quyết bởi những dân cử gốc Việt. Và cũng phải nhìn thấy thêm rằng chính họ đã, đang và tiếp tục làm thay đổi bộ mặt của quê hương Việt Nam. Họ tác động lên chính quyền Mỹ, buộc Mỹ áp lực chính quyền CSVN phải thay đổi, để được hưởng các quyền lợi về ngoại giao, kinh tế, viện trợ… Nếu có ai đó nghĩ rằng những thay đổi có lợi cho người dân Việt Nam trong hai thập niên ở quê nhà là tự nhiên mà có, hay do CSVN “tự đổi mới”, thì người đó lầm! Không có một chính thể độc tài nào tự thay đổi mà không do bị áp lực. Những áp lực từ trong nước, áp lực từ khắp các quốc gia tự do tiến bộ trên thế giới. Nhưng chắc chắn áp lực từ Mỹ, được tạo ra một phần bởi cộng đồng người Việt ở Mỹ là quan trọng nhất.

Nói vậy để thấy tầm quan trong của những dân cử gốc VIệt, của những cử tri gốc Việt.

Chúc các ứng cử viên gốc Việt tự tin, may mắn.

Chúc các cử tri gốc Việt sáng suốt trong sự lựa chọn của mình. (Đ. Hưng)