18/08/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Quyền lợi kinh tế của người dân VN không quan trọng

Trong thời gian qua, CSVN ký các hiệp ước ngoại thương tự do (FTA) với cộng đồng Âu Châu (EU), với Nam Hàn, chuẩn bị vào TPP và cuối năm 2015 thì rào cản thuế của ASEAN sẽ bị bãi bỏ, nhưng CSVN và báo chí lề phải không hề khuyến cáo về việc kinh tế trong nước sẽ bị ảnh hưởng và có thể biến mất qua việc ký FTA. Trường hợp gà nội địa VN không cạnh tranh nổi với gà Mỹ là trường hợp điển hình. CSVN chỉ lo thương lượng là không chấp nhận công đoàn độc lập, và cấm các sản phẩm văn hoá có ảnh hưởng đến sự chính danh của việc cầm quyền, còn quyền lợi các khu vực kinh tế của dân VN thì không hề được bảo vệ. Trong khi đó thì Nhật quyết tâm bảo vệ thị trường nông phẩm; Canada quyết tâm bảo vệ thị trường sản xuất sữa của họ khi thương lượng TPP.