180 giây với bích châu: phỏng vấn linh mục nguyễn văn tuyên, chánh xứ giáo xứ tam biên về việc chuyển đổi giáo xứ.

180 giây với bích châu: phỏng vấn linh mục nguyễn văn tuyên, chánh xứ giáo xứ tam biên về việc chuyển đổi giáo xứ.

Hôm nay trong tiết mục phóng sự 180 giây, Bích Châu phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ Giáo xứ Tam Biên về việc chuyển đổi giáo xứ này sang khu nhà thờ kiếng nổi tiếng tại thành phố Garden Grove, mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây (video 3 phút).