180 giây với bích châu: phỏng vấn linh mục nguyễn văn quýnh chia sẻ về lòng tin cậy của đức hồng y nguyễn văn thuận.

180 giây với bích châu: phỏng vấn linh mục nguyễn văn quýnh chia sẻ về lòng tin cậy của đức hồng y nguyễn văn thuận.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Quýnh chia sẻ về lòng tin cậy của đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây (video 3 phút).