180 giây với bích châu: phóng sự về sự hưởng ứng của giáo dân giáo xứ tam biên…

180 giây với bích châu: phóng sự về sự hưởng ứng của giáo dân giáo xứ tam biên…

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị một phóng sự về sự hưởng ứng của giáo dân giáo xứ Tam Biên khi chuyển về Nhà thờ kiếng, mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây (video 3 phút).