180 giây với bích châu: nhiếp ảnh gia gốc việt an mỹ lệ vừa đoạt giải thiên tài của tổ chức mac arthur về nhiếp ảnh.

180 giây với bích châu: nhiếp ảnh gia gốc việt an mỹ lệ vừa đoạt giải thiên tài của tổ chức mac arthur về nhiếp ảnh.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu giới thiệu đến quý vị nhiếp ảnh gia gốc Việt An Mỹ Lệ vừa đoạt giải Thiên Tài của tổ chức Mac Arthur về nhiếp ảnh, mời quý vị theo dõi trong bản tin sau đây (video 3 phút).