180 giây với bích châu: một tác phẩm cd có tựa đề là đường hy vọng, là tuyển tập những câu suy gẫm của đức hồng y phanxico xavier nguyễn văn thuận.

180 giây với bích châu: một tác phẩm cd có tựa đề là đường hy vọng, là tuyển tập những câu suy gẫm của đức hồng y phanxico xavier nguyễn văn thuận.

Trong tiết mục 180 giây, hôm nay Bích Châu gửi đến quý vị một tác phẩm CD có tựa đề là Đường Hy Vọng, là tuyển tập những câu suy gẫm của đức Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận, mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây (video 3 phút).