180 giây với bích châu: một chàng trai việt nam mới 24 tuổi mở một nhà hàng đã gây nhiều chú ý trong giới báo chí tại hoa kỳ.

180 giây với bích châu: một chàng trai việt nam mới 24 tuổi mở một nhà hàng đã gây nhiều chú ý trong giới báo chí tại hoa kỳ.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị phóng sự về một chàng trai Việt Nam mới 24 tuổi mở một nhà hàng đã gây nhiều chú ý trong giới báo chí tại Hoa Kỳ, mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau đây (video 3 phút).