180 giây với bích châu: hội quân nhân người mỹ gốc việt thông báo tổ chức gây quỹ tại tiểu bang indiana.

180 giây với bích châu: hội quân nhân người mỹ gốc việt thông báo tổ chức gây quỹ tại tiểu bang indiana.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị phóng sự về hội quân nhân người Mỹ gốc Việt thông báo tổ chức gây quỹ tại tiểu bang Indiana, mời quý vị theo dõi sau đây (video 3 phút).