180 giây với bích châu: hình ảnh về tang lễ ngục sĩ nguyễn chí thiện tại nam california.

180 giây với bích châu: hình ảnh về tang lễ ngục sĩ nguyễn chí thiện tại nam california.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị hình ảnh về tang lễ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện tại Nam California, mời quý vị theo dõi trong bản tin sau đây (video 3 phút).