180 giây với bích châu: chương trình tiệc gây quỹ cho việc phong chân phước đức hồng y nguyễn văn thuận.

180 giây với bích châu: chương trình tiệc gây quỹ cho việc phong chân phước đức hồng y nguyễn văn thuận.

Hôm nay trong tiết mục 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị một phóng sự ngắn về chương trình tiệc gây quỹ cho việc phong Chân phước đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vào cuối tuần này, mời quý vị theo dõi sau đây (video 3 phút).