180 giây với bích châu: chương trình ghi danh hiến tủy tại khu phước lộc thọ tại little saigon.

180 giây với bích châu: chương trình ghi danh hiến tủy tại khu phước lộc thọ tại little saigon.

Hôm nay trong phóng sự 180 giây, Bích Châu gửi đến quý vị một phóng sự về chương trình ghi danh hiến tủy tại khu Phước Lộc Thọ tại Little Saigon, mời quý vị theo dõi sau đây (video 3 phút).