180 giây với bích châu: bình luận gia lý đại nguyên và những kỷ niệm của ông với ngục sĩ nguyễn chí thiện…

180 giây với bích châu: bình luận gia lý đại nguyên và những kỷ niệm của ông với ngục sĩ nguyễn chí thiện…

Trong tiết mục 180 giây hôm nay, Bích Châu tiếp xúc với bình luận gia Lý Đại Nguyên và những kỷ niệm của ông với Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, mời quý vị theo dõi trong bản tin sau đây (video 3 phút).