30/12/2017 | 3

18 tiểu bang sẽ tăng lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1

18 tiểu bang sẽ tăng lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1

Ảnh: Yahoo News

Washington DC. – Trong khi Tòa Bạch Ốc và đảng Cộng Hòa xem luật thuế mới là một chiến thắng cho người Mỹ trung lưu, thì công nhân lương thấp có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sự ảnh hưởng này xảy ra khi mức lương tối thiểu của Hoa Kỳ vẫn nằm nguyên một chỗ trong suốt thập niên qua. Lần cuối cùng mức lương tối thiểu liên bang tăng lên là tháng 7 năm 2009, từ 6.55 Mỹ Kim lên 7.25 Mỹ Kim. Tuy nhiên, hiện nay, có 18 tiểu bang quyết định ra tay hành động, nâng mức lương tối thiểu, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mười tiểu bang gồm Colorado, Hawaii, New York, Vermont, Rhode Island, Arizona, California, Washington và Michigan, đã tăng lương từ vài năm qua. Mức tăng trung bình là 50 xu một giờ. Tám tiểu bang gồm New Jersey, Ohio, Florida, Alaska, Montana, South Dakota, Minnesota và Missouri, đang thực hiện một số điều chỉnh nhỏ hơn, tăng khoảng 15 xu một giờ. Riêng về California, tiểu bang này quyết định sẽ đạt mức lương tối thiểu 15 Mỹ Kim một giờ vào năm 2022.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tăng mức lương tối thiểu có lợi cho 4.5 triệu công nhân có thu nhập thấp. Trong việc tăng lương, nếu không có sự đồng ý của Quốc Hội liên bang, thì thành phố và tiểu bang phải nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu cũng gặp nhiều tranh cãi, vì có tác động bất lợi, buộc chủ nhân phải sa thải bớt công nhân. Nhiều chủ nhà hàng tuyên bố nếu bị buộc phải tăng lương nhân viên, họ phải tăng giá các thực đơn, và điều đó khiến thực khách không muốn quay trở lại. (Mai Đức)