17/6/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Cộng Sản Việt Nam tiếp tục đi bán tương lai

CSVN viết thư phản đối lên Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Cộng đặt giàn khoan 981 trong them lục địa Việt Nam, Trung Cộng phản biện bằng cách đưa ra các bằng chứng bán nước của cộng sản VN. Tập đoàn CSVN lại tiếp tục đi bán tương lai qua những khoản nợ tái tài trợ….