17/11/2014 | 0

174 ngàn cử nhân Việt Nam đang thất nghiệp

174 ngàn cử nhân Việt Nam đang thất nghiệp

Trong bản báo cáo của Bộ Thương binh Xã hội gởi đến Quốc hội CSVN, tính đến hết quý 3 năm 2014, cả nước có 174 ngàn lao động có trình độ đại học thất nghiệp, chiếm 16.8% tổng số người thất nghiệp.

TÍnh đến quý 2 cùng năm, thì số này chỉ mới là 147 ngàn người. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này được Bộ trưởng đề cập là sự năng động, chủ động trong tìm việc làm của lao động thanh niên còn thấp, tâm lý chọn ngành nghề đào tạo của thanh niên còn chưa sát thực tế, thích học cao đẳng, đại học hơn là làm chủ kỹ năng các chuyên môn nghề nghiệp mà thị trường lao động đang có nhu cầu.

Thực tế những người thất nghiệp trẻ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều người đang làm những công việc dễ bị tổn thương. Họ làm những công việc tự tạo hoặc giúp việc cho gia đình mình, năng suất thấp, thu nhập kém, điều kiện lao động không đảm bảo và không được bảo hiểm.

Bên cạnh con số nói trên, trong 8 tháng đầu năm nay, tại 5 địa phương gồm Hải Dương, Hòa Bình, Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn, số tiền mà 95 doanh nghiệp nợ lương của hơn 5,000 người lao động đã lên tới hơn 1.5 triệu Mỹ kim.

Tính đến hết năm 2013, trong 76 doanh nghiệp nợ tiền lương của hơn 10 ngàn người lao động, có cả một doanh nghiệp FDI nợ tiền lương của 210 công nhân của họ. Nhiều nhất vẫn là doanh nghiệp tư nhân trong nước, với 44 đơn vị nợ tiền lương công nhân. Liên quan đến các doanh nghiệp giải thể, phá sản, thì 203 doanh nghiệp có chủ là người nước ngoài bỏ trốn khỏi Việt Nam. (Thanh Lan)