Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Tin Úc Châu 17/2/14 – TIN ÚC CHÂU: Phái đoàn vận động nhân quyền từ VN họp báo tại Úc

17/2/14 – TIN ÚC CHÂU: Phái đoàn vận động nhân quyền từ VN họp báo tại Úc

http://www.youtube.com/watch?v=7v8mJKqZV-Q