1/7/14 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Cộng Sản Việt Nam “Cõng Rắn Cắn Gà Nhà”

Cộng Sản Trung Cộng đã chi phối đảng CSVN từ tư tưởng, đến chính sách và cả kinh tế từ thời CSVN còn trong trứng nước. Điển hình là từ sách lược đánh Pháp cho đến cả việc cải cách ruộng đất đều bị Trung Cộng chỉ bảo, bắt buộc phải làm theo. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình BÌNH LUẬN TIN TỨC kỳ này để biết rõ thêm về vấn đề này.