17/02/2015 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Hoa Kỳ vẫn chưa xem CSVN là đồng minh chiến lược

Trên bề nổi, Hoa Kỳ đồng ý bán một số vũ khí sát thương cho CSVN, nhưng hành động đó không được xem là Hoa Kỳ đã đưa CSVN lên hàng đồng minh chiến lược. Trong phương trình Biển Đông, thì Việt Nam bị thiệt thòi nhiều nhất vì Trung Cộng đang bao vây VN và kiểm soát toàn bộ biển Đông với các căn cứ quân sự được thành lập tại Hoàng Sa & Trường Sa. CSVN chỉ có một lựa chọn: chấp nhận nguyên trạng và làm con đẻ cho Trung Cộng hoặc là phải đồng minh với một quốc gia có cùng quyền lợi với mình tại Biển Đông để thoát khoải cái vòng kim cô của Trung Cộng. Mời quý vị theo dõi những bình luận về vấn đề này trong chương trình Bình Luận Tin Tức tuần này.