17 Trung Tá Hoa Kỳ gốc Việt được thăng cấp Đại Tá năm 2016

17 Trung Tá Hoa Kỳ gốc Việt được thăng cấp Đại Tá năm 2016

Thông báo trên các trang nhà của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congress.gov), Đoàn y tế công cộng (usphs.gov), AirforceTimes, NavyTimes;  ArmyTimes, MarineTimes và MilitaryTimes đã phổ biến các bản danh sách sĩ quan cấp Trung tá được Tổng thống đề cử thăng cấp Đại tá trong tài khóa năm 2015-2016. Trong số đó, thật hãnh diện cho cộng đồng gốc Việt, khi có 17 Trung tá Hải, Lục, Không quân và Đoàn y tế công cộng Hòa Kỳ gốc Việt được đề nghị thăng cấp Đại tá.
Danh sách 17 vị trung tá gốc Việt được thăng cấp bao gồm:

– Hải quân: Nguyen Trong Duc.

– Lục quân: Anh Steve H. Nguyen; Thomas H. P. Nguyen; Tam Q . Nguyen; Kien C N. Tran;  Pham Long; Tran T Chung; Doan N Minh Luan; Luu Q Huy; Nguyen T  Hang; Nguyen N Viet.

– Không quân: Nguyen H Quy; Trinh Ba Minh Tri; Bui S Jeffrey.

– Đoàn y tế công cộng: Ryan T. Nguyen, Mimi Thanh Uyen Phan, Minh Kevin Lee.

Hiện nay sĩ quan gốc Việt mang cấp bậc Đại tá Hải, Lục, Không quân và Đoàn tế công cộng có trên 40 vị, tính luôn 17 vị được thăng cấp trong năm nay sẽ lên đến 57 vị, không tính 10 vị đã về hưu và 1 vị đã qua đời.

Theo tài liệu lưu trữ trên trang Congress.gov, thì trong thập niên 80 đã có 2 Trung tá Bác sĩ quân y Lục quân gốc Việt được đề cử thăng cấp Đại tá, đó là Trung tá Bác sĩ quân y lục quân Nghiêm X Quang được thăng cấp Đại tá vào năm 1983, và Trung tá Bác sĩ quân y lục quân Nguyễn H Tu được thăng cấp Đại tá vào năm 1986. Sang thập niên 90, Trung tá Bác sĩ quân y Lục quân nguyễn Dương cũng được thăng cấp Đại tá vào năm 1992. Ba vị trên là những Sĩ quan kỳ cựu gốc Việt mang cấp Bậc Đại tá sớm nhất trong quân lực Hoa Kỳ.
Riêng bên Thủy quân lục chiến hiện nay có Đại tá William H. Seely III đã được thăng cấp Chuẩn tướng năm nay.

Còn bên Duyên phòng Hoa Kỳ (US Coast Guard), có Đại tá Nguyễn N Khoi, Bác sĩ Nha khoa Phi hành (Flight Surgeon) từ Đoàn y tế công cộng biệt phái sang Duyên phòng để phụ trách về y tế. Vị đại tá gốc Việt nằm trong bộ phận Duyên phòng duy nhất là Nguyễn M Hùng đã hồi hưu vào năm 2012.

Trong các bản danh sách thăng cấp Đại tá còn có một số vị mang họ và tên giống người Việt, nhưng chưa xác định được họ là gốc Việt, Hoa, Đại Hàn hay Mỹ như: Anthony T. Huy,  Steve C Lai, Kelvin K. Chung, John Y. Cha (Lục quân); Davies Michael Bao, Canales Christopher Ho, Isakson Christopher Du, Thompson Christopher Dam, Pennington William Cha, Haley Brian Joseph Cam (Hải quân).

Người Việt mang cấp Tướng trong quân đội Hoa Kỳ hiện nay đã có Chuẩn tướng Lương Xuân Việt (Lục quân), Chuẩn tướng Lapthe C. Flora (Vệ binh quốc gia) và Chuẩn tướng William H. Seely III (TQLC).

Dự đoán trong số 57 vị Đại tá Hoa Kỳ gốc Việt, sẽ có một số vị được thăng cấp Chuẩn tướng và Phó đề đốc vào năm 2017-2018. Có một số vị Đại tá rất nổi bật đang giữ những vị trí quan trọng trong quân đội Hoa Kỳ như:

  • Thomas Nguyễn, Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh phòng thủ hỏa tiễn và không gian Lục quân;
  • Lê Bá Hùng, Hải đội trưởng, Hải đội 7 Khu trục hạm;
  • Harold Hoàng, Chỉ huy trưởng phòng 6, điều hành hệ thống an ninh không gian mạng và hệ thống C4 của Bộ tư lệnh phòng thủ Không gian Bắc Mỹ.

Ngoài ra còn có một số vị Đại tá khác đang giữ những cương vị chỉ huy như tình báo Hải quân, cơ khí Hải quân, Tùy viên cao cấp quốc phòng, Công binh Lục quân v.v… Họ cũng là những ứng viên sáng giá để trở thành những vị Tướng trong tương lai.

Cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới vô cùng hãnh diện về sự cống hiến của những quân nhân gốc Việt đang phục vụ và chiến đấu trong quân lực Hoa Kỳ. Họ là những hậu duệ ưu tú của Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa mang giòng máu Việt làm rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam nơi xứ người.

Trần Anh