16/06/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Từ hợp tác đến đối đầu

Đầu thế kỷ thứ 19, Napoleon đã khuyến cáo đừng đánh thức anh khổng lồ Trung Quốc! Trước khi qua đời, tổng thống Nixon nói rằng có lë ông đã tạo ra một con quỷ nhập tràng (Trung Quốc). Có lẽ vì nhu cầu chiến lược đánh bại Liên Xô nên Nixon đã quên lời khuyên của Napoleon 200 năm trước. Từ hợp tác đánh bại Liên Xô và làm giàu nhờ tư bản, Trung Quốc nay đối đầu với Hoa Kỳ và nuôi mộng làm trung tâm của vũ trụ!