Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam 16/03/2013 – PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Lễ tưởng niệm Gạc Ma bị dư luận viên phá rối

16/03/2013 – PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Lễ tưởng niệm Gạc Ma bị dư luận viên phá rối