16/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Lm Lê Ngọc Thanh: Dân Việt đã quá ngán Đảng CSVN

Ngày 20 tháng 1 tới đây, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc và bế mạc vào 28 tháng 1. Ghi nhận của phóng viên SBTN tại Sài Gòn vào chiều ngày 15 tháng 1, cho thấy các băng rôn chào mừng được treo không nhiều, còn ít hơn cả những khẩu hiệu ca ngợi đảng tại cuộc họp đảng cấp quận. Chúng tôi có hân hạnh được trò chuyện với Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Ông chia sẻ: dường như người Sài Gòn đã quá ngán ngẫm Đảng Cộng sản…