15/01/2014 | 0

15/1/14 – The Victoria To Uyen Show: Điểm tin tài chánh trong tuần với Hà Nguyễn