15/09/2015 | 3

15/09/15 – TIN CANADA: Lễ phát học bổng của làng dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario

Làng dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario đã phát học bổng cho các sinh viên, công dân Canada gốc Việt đang theo học các ngành nghề có khả năng phục vụ sức khỏe người già. Các em nào có quá trình học tập xuất sắc, hạnh kiểm tốt và tham gia nhiều công tác thiện nguyện. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Phạm Hữu Diệu về ý nghĩa của chương trình học bổng này.