15/03/2015 – PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Giá điện và giá xăng đồng loạt tăng