15 người Palestine chết tại trạm tị nạn tại trường học