14/10/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Tị nạn ngay trên chính quê hương mình

Người Việt trong nước đang sống với hai căn cước tính: tị nạn chính trị và tị nạn kinh tế. Tị nạn chính trị vì sống với một chế độ mà không do chính nguyện vọng và lá phiếu dân chủ của mình bầu lên. Tị nạn kinh tế vì CSVN đã và đang bóc lột sức lao động qua việc trả lương nhưng không đủ sống! Người Việt Nam phải dựa vào nền kinh tế đen để sống còn. Đã đến lúc người Việt phải đi đòi cái quyền được làm kinh tế và chính trị trong một nền kinh tế thị trường và một thể chế dân chủ đúng nghĩa!