14/07/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chuyến thăm của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm mục tiêu gì?

So với các vị đại sứ tiền nhiệm, có lẽ đại sứ Ted Osius là người chịu khó đi thăm cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ nhiều nhất. Ông đã đến Houston, Texas, và mới đây nhất ông đã đến Little Saigon tại Nam California và San Jose, Bắc California. Trong chuyến thăm California lần này, ông đã gặp các tổ chức đấu tranh, tôn giáo, cộng đồng, các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp trong vùng… Những chuyến viếng thăm này nhắm vào mục tiêu gì? Mời quý vị theo dõi những bình luận của Tường Thắng và Đổ Phủ sau đây.