14/04/15 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Cha đẻ, cha nuôi, cha ghẻ – cha nào cũng là cha!

Đảng cộng sản Việt Nam là con đẻ của đảng cộng sản Pháp, con nuôi của cộng sản Liên Xô và là con ghẻ của cộng sản Tàu. Cha đẻ nay sống lây lất tại Pháp. Cha nuôi đã qua đời và bây giờ CSVN phải sống nhờ cha ghẻ Tàu. Mới ngày nào còn cầm súng thi hành nghĩa vụ quốc tế làm tên lính đánh thuê cho chủ nghĩa vô sản quốc tế, tận tuỵ phục vụ quyền lợi cho các cha từ đẻ đến ghẻ. Nay trật tự thế giới thay đổi, nếu “bóp cò” nữa thì lại ăn “bo bo” nên quay ra tận tụy phục vụ cho trật tự kinh tế và chính trị do cha ghẻ bày ra. Nắm vững tổng thể của địa dư chính trị tại Đông Nam Á và tham vọng của Tập Cận Bình thì hiểu được tại sao có chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng thăm cha ghẻ!