Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam 14/03/2015 – PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Buổi tri ân thương phế binh VNCH lần 6 tại Sài Gòn